Polityka prywatności
  • OCHRONA DANYCH.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma KM Model z siedzibą przy ul. Słocińska 84C, 35-330 Rzeszów NIP 8133441641, REGON 522372619 przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rodo, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkich podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z art. 13 i art.14 RODO.

W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować co następuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych ( zwanym dalej Administratorem) będzie firma KM Model z  siedzibą przy ul. Słocińska 84C, 35-330  Rzeszów, NIP 8133441641, REGON 522372619.

Z Administratorem można kontaktować się listownie za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres mailowy: missionmodelpolska@gmail.com

2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. a),b),c),f) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora. Za prawnie uzasadniony interes administratora uważa się przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w procesie realizacji umowy, które działają na zlecenie Administratora.

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt. 2,

5. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą również profilowane.

6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne jest również warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem realizacji umowy.

8.Informujemy Państwa o prawie do : żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowaniu ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, wniesieniu skargi do organu nadzorczego.

  • POLITYKA PRYWATNOŚCI  (pliki cookies)

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na naszej stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka”, stanowią dane informatyczne w formie niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Niektóre obszary KM Model wykorzystują cookies w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Przykładem wykorzystania cookies przez stronę WWW.kmmodel.pl może być “zapamiętaj moje hasło” – opcja likwidująca konieczność logowania się do serwisu zarejestrowanego użytkownika przy każdej wizycie.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.